Lady Salvia
Salvia Divinorum

S-A-L-V-I-A schaal

De Salvia trip wordt ook wel eens onderverdeeld in de S-A-L-V-I-A schaal. De schaal omschrijft de 6 niveaus welke je kan bereiken met Salvia:

S - Subtiel effect - Je krijgt het gevoel dat er iets te gebeuren staat maar ook ontspanning en verhoogde zintuiglijke waarneming.

A - Anders denken - Kleuren en patronen trekken de aandacht, gedachten worden onlogisch, meer aandacht voor kleuren en vormen, nog geen hallucinaties.

L - Lichte hallucinaties - Visioenen met de ogen dicht, beelden en patronen, gevoel van een tweede dimensie, visioenen worden duidelijk herkent als visioen en niet verward met de werkelijkheid.

V - Visioenen - Complexe drie dimensionale realistische visioenen, mogelijk met stemmen, met de ogen dicht verlies men de werkelijkheid uit het oog. Tijdreizen, persoonsverwisselingen, geesten zien, alles is nu mogelijk.

I - Identiteitverlies - Totaal geen besef meer van de werkelijkheid, Innerlijke beleving, contact met goden of het gevoel hebben een god te zijn, Contact met objecten, denken een object te zijn.

A - Amnesie - Verlies van bewustzijn, persoon kan omvallen, persoon kan ook gaan slaapwandelen of heftig bewegen, meestal weet de betrokkene hier niets meer van. Aangezien je buiten bewustzijn raakt is dit niet het niveau wat je wilt bereiken.

 

Lady salvia

Contact - Disclaimer - Links
englisch nederlands