Lady Salvia
Salvia Divinorum

Wat zijn de effecten van Salvia Divinorum ?

Over het algemeen worden de volgende effecten ervaren:

Gevoel te vliegen of te drijven.
Gevoel ondergedompeld te zijn in een zee van energie.
Gevoel in contact te zijn met een "groter geheel".
Gevoel in tijd en plaats te reizen.
Gevoel een voorwerp te zijn (een muur, bank, stoel enz.)
Verlies van lichaamscoördinatie
Ongecontroleerd lachen
Visuele visioenen
Ervaren van meerdere werkelijkheden
Een gevoel van volledige verwarring
Het zien van een tunnel
Verlies bewustzijnsgevoel

De Salvia trip wordt ook wel eens onderverdeeld in de S-A-L-V-I-A schaal. De schaal omschrijft de 6 niveaus welke je kan bereiken met Salvia.

effecten salvia
Contact - Disclaimer - Links
englisch nederlands